BHV

Algemene informatie BHV


Mocht zich er een gevaarklijke situatie binnen uw bedrijf  voordoen, dan is het goed als de medewerkes specifiek zijn opgeleid. Bedrijfshulpverlening (BHV) betekent dat uw werknemers zelf georganiseerde hulp kunnen verlenen bij gevaarlijke situaties binnen en buiten het bedrijf. Als er een situatie is die gevaar oplevert voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en bezoekers, zorgen bedrijfshulpverleners (BHV’ers) ervoor dat letsel en schade zo veel mogelijk wordt voorkomen en beperkt.