Arbo & Veiligheid

Algemene informatie Arbo & Veiligheid


Om het aantal ongevallen in uw onderneming te minimaliseren, de werkomgeving veiliger te maken en te voldoen aan de Arbowet, zijn er diverse trainingen. 


Even nog in het kort: Arbeidsomstandighedenwet (of kortweg Arbowet) is een Nederlandse wet die regels bevat voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van uw werknemers en zelfstandig ondernemers te bevorderen. 


Onderstaande trainingen kunnen u bijstaan dit te realiseren.