Veiligheidskundige Ondersteuning

Veiligheidsbewustzijn in projecten heeft voortdurend aandacht nodig. In veel projecten, zowel kleine als ook grote, heeft de opdrachtgever gedefinieerd dat veiligheidskundig toezicht noodzakelijk is. Vooral daar waar meerdere partijen samenwerken eist de wetgever dat coördinatie van en toezicht op de werkzaamheden plaats vindt.


Veiligheid staat immers voorop.


Als u zelf geen veiligheidsfunctionarissen beschikbaar heeft, dan moet u veelal een beroep doen op een onafhankelijke en deskundige partij.

ImproCon beschikt over Middelbaar en Hoger Veiligheidskundigen die u, al naar gelang de behoefte en benodigde specialisatie, kunt inzetten op uw project. Zowel voor kortlopende als ook langlopende projecten.


Onderwerpen die zoal in aanmerking komen bij Veiligheidskundige ondersteuning:

  • V&G-coördinatie zowel in de ontwerp- als de uitvoeringsfase (afstemming verschillende uitvoerenden)
  • Beoordelen van onderliggende deel V&G plannen en toezicht houden op de naleving daarvan
  • Uitvoeren en/of beoordelen van risico-inventarisatie & evaluaties (RI&E, TRA en LMRA)
  • Opstellen en/of beoordelen van BHV-plannen en calamiteitenplannen
  • Ondersteuning bij voorlichting en onderricht (toolboxen)
  • Houden en/of coördineren van werkplekinspecties
  • Vraagbaak voor werknemers
  • Toezichthoudende functies
  • Onafhankelijk advies en bemiddeling bij conflicten over V&G-onderwerpen
  • Houden van startwerkvergaderingen