Advies- en realisatie fase

Advies


Na de analyse volgt uw plan van aanpak, realisatie en evaluatie


Plan van aanpak

In dit plan is beschreven wat de consequenties zijn voor uw organisatie. Elementen van dit plan zijn:

  • Het verwachte resultaat.
  • Een beschrijving van de activiteiten die gaan plaatsvinden.
  • De doorlooptijd van het aanpassingstraject.
  • Schatting van de te verwachte kosten
Realisatie
Tijdens de realisatie worden de stappen zoals deze beschreven zijn in het plan van aanpak uitgevoerd. 
Evaluatie
Periodiek zullen er evaluatiemomenten ingepland worden. Het doel hiervan is u de opdrachtgever op de hoogte stellen van de voortgang en reacties te vernemen.
Vanzelfsprekend zal er aan het einde een algehele evaluatie plaatsvinden.


U kunt geheel vrijblijvend een oriënterend gesprek aanvragen met een van onze adviseurs.


Klik hier om contact met ons op te nemen.