Organisatieadvies

Elke organisatie heeft te maken met veranderingen in wetgeving, markten, personeel en andere zaken. ImproCon stelt u in staat om deze veranderingen op een beheerste wijze aan te pakken.Veelheid aan taken en verantwoordelijkheden

Als ondernemer of manager bent u doorgaans verantwoordelijk voor een veelheid aan taken: personeelszaken, beheer van de processen, oplossen van kleine en grote problemen, vaststellen van investeringen, strategische en tactische beslissingen.

 

Uiteenlopende taken die zeer verschillende vaardigheden vereisen. Bovendien bieden deze taken zich soms ongestructureerd en ongepland aan.

 

Klankbordfunctie

In onze adviespraktijk hebben wij gemerkt dat ondernemers en managers het prettig vinden om met iemand, van buiten de organisatie, over bepaalde aspecten van de bedrijfsvoering van gedachten te wisselen. 'Sparren' met een objectieve, professionele gesprekspartner, iemand die weet wat ondernemen inhoudt, biedt het voordeel van onbevangenheid.


ImproCon kan u zowel op structurele als op incidentele basis een klankbordfunctie bieden voor uw onderneming.

 

Borgen dat taken worden uitgevoerd en veranderingen worden beheerst

Elke verandering vereist van uw organisatie en medewerkers de volle aandacht. Op deze momenten is het voor u van belang dat uw organisatie blijft 'werken'. Op projectmatige wijze helpt ImproCon u de noodzakelijke veranderingen door te voeren in uw organisatie.

 

ImproCon helpt u onder meer bij:

  • Het doorlichten van de huidige werkwijze.
  • Het ontwikkelen en invoeren van processen en procedures.
  • Het opzetten van een personeelsbeleid.
  • Het opzetten van een organisatiestructuur.
  • Het invoeren van controledoelstellingen (financieel, procesmatig).
  • Het ondersteunen in de uitvoering van managementprocessen.

 

U kunt geheel vrijblijvend een oriënterend gesprek aanvragen met een van onze adviseurs, zodat u samen met hem/haar kunt inventariseren welke mogelijkheden er zijn om uw organisatie te ondersteunen.


Klik op één van de organisatieadviezen aan de rechterzijde om een indruk te krijgen van de werkwijze en oplossingen van ImproCon.