Toolbox

De toolboxmeeting is een belangrijk middel om uw medewerkers veiligheidsbewuster te maken en de communicatie tussen leidinggevenden en medewerkers te bevorderen. Het SSVV (overkoepelende organisatei VCA) heeft een aantal toolboxmeetings ontwikkeld. Deze hebben wij voor u hieronder opgenomen. Daarnaast zullen wij in de loop van de tijd deze aanvullen met nieuwe toolboxen. Bron: https://www.vca.nl/producten/vca-in-de-praktijk.