VGM Checklist Aannemers (VCA)

De VGM Checklist Aannemers (VCA)

De VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers is ontstaan uit een aantal eisen die grote opdrachtgevers zoals Shell en ESSO aan (onder)aannemers stelden op het gebied van veiligheid en milieu. Met deze eisen trachtten de opdrachtgevers de veiligheid en zorg voor het milieu op hun bedrijfsterreinen enigszins in goede banen te leiden.

Steeds meer opdrachtgevers gingen ertoe over om van aannemers te verlangen dat zij op het gebied van veiligheid en milieu in staat waren te voldoen aan een aantal eisen. Op een gegeven moment heeft een onafhankelijk college eisen vastgesteld die gelden als basis voor veilig, gezond en milieuverantwoord werken. De eisen zijn als vragen opgenomen in een checklist, die men kan gebruiken om te controleren
of men aan deze eisen voldoet. De VGM Checklist Aannemers, kortweg VCA, was geboren.

 

VCA-certificaten en VCA-certificatie

De VGM Checklist Aannemers, is opgedeeld in 12 verschillende hoofdstukken, die weer zijn onderverdeeld in paragrafen met vragen. Onder deze hoofdstukken vallen paragrafen met “must” vragen en aanvullende vragen. De soorten vragen zijn van belang voor het “soort” certificaat.

 

Er zijn drie soorten VCA certificaten, het VCA*, het VCA** en het VCA Petrochemie certificaat.

 

Het VCA*-certificaat verkrijgt men als:

  • Men voldoet aan alle VCA* mustvragen

 Het VCA**-certificaat verkrijgt men als:

  • Men voldoet aan alle VCA** mustvragen

  • Men voldoet aan minimaal 7 van alle aanvullende vragen

 Het VCA Petrochemie-certificaat verkrijgt men als:

  • Men voldoet aan alle VCA Petrochemie mustvragen

  • Men voldoet aan minimaal 2 van alle aanvullende vragen

 

U bent met ImproCon verzekerd van een deskundige en een op uw bedrijf afgestemde aanpak, waardoor het certificatietraject optimaal en efficiënt verloopt. Middels goede voorlichting en training voor de medewerkers creëren wij een breed draagvlak.

 

Belangrijk punt in het traject van VCA-certificatie, maar ook in de rest van het functioneren van een bedrijf, is het centraal stellen van de mens. Zijn functioneren is immers het belangrijkst. Als de mens niet wil, loopt het bedrijf ook niet. Daarom stellen we ons altijd heel praktisch op. We bedenken een werkbaar, praktisch systeem voor uw bedrijf dat voldoet aan de VCA-eisen.

 

Nadat uw veiligheidssysteem is opgezet en geïmplementeerd, kan men na drie maanden een audit laten uitvoeren door een certificatie-instelling.

 

Het certificatieonderzoek bestaat uit een documentatiebeoordeling en een toetsing van de implementatie (werking in de praktijk). Na succesvolle voltooiing van de evaluatie zal de certificatie instelling een VCA-certificaat afgeven, waarin vermeld wordt aan welke VCA-norm (*/**/Petrochemie) de evaluatie heeft voldaan.
 

U kunt geheel vrijblijvend een oriënterend gesprek aanvragen met een van onze adviseurs,zodat deze samen met u de kaders kan vaststellen.


Klik hier om contact met ons op te nemen.