NEN 1090 / ISO 3834

Vanaf 1 juli 2014 wordt de Europese norm NEN-EN 1090 wettelijk verplicht. Deze norm beschrijft de voorwaarden waaraan de fabrieksproductiebeheersing (FPC) moet voldoen om stalen of aluminium componenten of complete bouwpakketten voor draagconstructies te voorzien van het CE-keurmerk.


De norm heeft consequenties voor fabrikanten van stalen- en aluminium constructiedelen voor de bouw. De verplichte geharmoniseerde norm maakt een eind aan de diversiteit aan regels per land voor het vervaardigen van en verhandelen van stalen en aluminium constructies.

 

Afhankelijk van de complexiteit van het product; dienen fabrikanten een Executie Klasse (EXC) te kiezen die vervolgens de diepgang van het FPC-systeem bepaalt en daarmee de diepgang van de audits. Een belangrijk onderdeel van het FPC-systeem zijn o.a. de randvoorwaarde; kwalificaties van de lassers, lasmethodekwalificatie, lastechnisch ontwerp, beheer en opslag lastoevoegmaterialen, etc...)  Deze dienen te worden geborgd zodat vooraf kan worden vastgesteld dat het eindproduct zal voldoen aan de gestelde eisen. De ISO 3834 - 1 t/m 4 serie beschrijft deze randvoorwaarden als wel op welk niveau dit moet zijn geregeld.

 

Wat zijn de consequenties?

Niet gecertificeerd en tóch dit soort bouwproducten maken, betekent dat u een economisch delict pleegt, maar misschien nog wel gevaarlijker, uw verzekering dekt een eventuele schade niet meer, met alle risico’s van dien! 


Het voordeel van een NEN 1090 certificering is dat uw bedrijf producten kan aanbieden in heel Europa daar waar andere bedrijven een andere koers gaan bevaren.


Al met al is het verstandig om tijdig maatregelen te nemen, in ieder geval vóór 1 juli 2014.


U kunt geheel vrijblijvend een oriënterend gesprek aanvragen met een van onze adviseurs, zodat deze samen met u de kaders kan vaststellen.


Klik hier om contact met ons op te nemen.