Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De MVO wijzer


De termen ‘duurzaamheid’ en ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ (MVO) staan in het middelpunt van de belangstelling. Organisaties moeten naast het behalen van financieel rendement (profit), ook zorgvuldig omgaan met het milieu (planet), de werknemers en de mensen in de lokale omgeving (people).

 

MVO wordt dan ook vaak omschreven als de zorg voor de drie P’s. Bij ImproCon voegen wij hieraan graag de 4e P van “pleasure” toe. Wij vinden het namelijk belangrijk dat u ook nog eens plezier hebt in uw MVO
beleid!

 

Adviseurs van ImproCon kunnen u begeleiden bij de integratie van  de negen MVO-thema’s :

  • Gedragscode (interne eisen )

  • Wet–en regelgeving (externe eisen)

  • Goed bestuur

  • P&O beleid

  • Klantenbeleid (eerlijk zaken doen)

  • Omgeving (betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap)

  • Ketenbeleid (win-win situatie bewerkstelligen)

  • Milieu (grondstoffen, energie en emissies)

  • Communicatie

Deze thema’s passen naadloos in de bestaande kwaliteitssystemen en kunnen op eenzelfde wijze
worden opgezet en geïmplementeerd.

 

De MVO Wijzer

De MVO-Wijzer’ is een gefaseerd model dat is gebaseerd op de ISO 26000 richtlijn en speciaal ontwikkeld om de mate van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen aantoonbaar te maken. De eerste fase omvat
een zelfevaluatie die bij een positieve beoordeling door ImproCon, wordt beloond met een MVO-Verklaring welke eveneens fungeert als onbetwist en objectief bewijsmiddel naar derden.

 

De tweede fase is optioneel, hierbij kan uw organisatie ervoor kiezen zich te laten certificeren.
Dat betekent dat uw MVO-activiteiten getoetst worden door een Certificerende Instelling waaraan, bij een positieve beoordeling, het MVO-certificaat gekoppeld is. Kiest u voor een certificerende instelling die bij de MVO wijzer is aangesloten dan bespaard u een deel van de certificatiekosten omdat de certificerende instelling het oordeel van de partner bureau’s overneemt.

 

U kunt geheel vrijblijvend een oriënterend gesprek aanvragen bij een van onze adviseurs, zodat hij samen met u de kaders van uw MVO programma kan vaststellen


Klik hier om contact met ons op te nemen.