Wat is een milieuzorgsysteem en wat is ISO 14001?

ISO 14001


Een milieuzorgsysteem is (bij voorkeur) een onderdeel van het gangbare managementsysteem en richt zich speciaal op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied.

 

Door middel van een milieuzorgsysteem wordt:

  • structureel aandacht besteed aan milieu in de bedrijfsvoering

  • voldaan aan wet- en regelgeving en het beheersen van milieurisico's

  • gestreefd naar een permanente verbetering van de milieuprestaties van uw organisatie.


ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed milieuzorgsysteem zou
moeten voldoen.


Beheersing van milieurisico’s

Met behulp van een milieuzorgsysteem kunnen de milieurisico's van de bedrijfsvoering beheerst en verminderd worden. Hierdoor kan op kosten worden bespaard (bijvoorbeeld voor energie, water en grondstoffen). Bovendien is een milieuzorgsysteem ook goed bruikbaar ter motivatie van de werknemers aan de totale milieuprestatie van de onderneming.


Voordelen van een milieuzorgsysteem

Als u beschikt over een milieuzorgsysteem heeft u de mogelijkheid om het systeem te certificeren volgens de
ISO 14001 norm.

 

De voordelen van het certificeren van uw milieuzorgsysteem zijn:

  • formele bevestiging van een goed werkend milieuzorgsysteem door een onafhankelijk en erkend

    certificatiebureau

  • communicatiemiddel naar klanten, toeleveranciers en overige belanghebbenden

  • een sterk communicatiemiddel naar de overheid in verband met milieuregelgeving

  • versterken van de concurrentiepositie en het milieu-imago

  • stimulans tot verdere verbetering van de milieuprestaties van de onderneming en het milieuzorgsysteem.

U kunt geheel vrijblijvend een oriënterend gesprek aanvragen met één van onze adviseurs, zodat deze samen met u de kaders kan vaststellen. De adviseurs van ImproCon stellen advies met betrekking tot het opzetten en implementeren op, dat volledig is afgestemd op uw situatie.O


Klik hier om contact met ons op te nemen.