CO2 Prestatieladder

Certificering volgens de CO2 prestatieladder kan een aanmerkelijk voordeel bieden bij aanbestedingen. Een bedrijf kan tot 10% fictieve korting ontvangen op het inschrijfbedrag, zodat deze dus met een 10% lager inschrijvingsbedrag deelneemt aan de aanbesteding.


Onze adviseurs kunnen u begeleiden bij het implementeren van beheersmaatregelen op het gebied van de CO2 prestatieladder. Hierbij doorlopen wij het volgende stappenplan:

  • Inventariseer de verwachtingen
Op welk niveau wilt u certificeren? Wij bespreken op hoofdlijnen de eisen per niveau en bepalen samen met u de ambitie.

  •  Nulmeting CO2 prestatieladder


Middels een nulmeting stellen wij samen met u de mogelijke knelpunten bij de invoering van de CO2 prestatieladder vast. Dit leidt tot een bevindingenrapport en op basis hiervan bepalen wij samen met u de route naar certificering.

  • Projectbegeleiding op de onderdelen waar u ondersteuning wenst, zoals:

- Inventarisatie energiestromen

- Aanpassingen handboek

- Energie auditverslag

- Emissie inventarisatie

- Directieverklaring en CO2 reductie doelstellingen

- Energie managementplan conform ISO 50001


- Communicatieplan


- Stakeholdersanalsye


U kunt geheel vrijblijvend een oriënterend gesprek aanvragen met een van onze adviseurs, zodat deze samen met u de kaders kan vaststellen.


Klik hier om contact met ons op te nemen.