Managementsystemen

Opzetten en invoeren van managementsystemen zoals bijvoorbeeld; ISO9001, ISO14001, VCA*/**/P, VCU, NEN 1090, ISO 3834, de MVO wijzer, CO2 prestatieladder en de BRL 7000 waarbij uw eigen organisatie centraal staat?


Waarom?

Systemen zorgen voor overzicht, inzicht en structuur. Hierdoor houdt of krijgt u grip op de organisatie en kunt u de organisatie weer sturen. Management systemen hebben als doel op management niveau instrumenten te geven om dit te kunnen doen.

Daarnaast is er een trend gaande dat steeds meer bedrijven, uw afnemers, hoge verwachtingen hebben en soms eisen dat uw bedrijf gecertificeerd is.

 

In samenwerking met u en een adviseur van ImproCon wordt vastgesteld op welke wijze deze normen voor uw bedrijf toepasbaar zijn in uw organisatie.


Klik op één van de managementsystemen om een indruk te krijgen van de inhoud en de werkwijze van ImproCon.